logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Gaswinning in Skoatterwâld: daling van bodem met 1,3 cm en misschien meer.

Op 22 november 2017 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen wederom toegestaan dat Vermilion aardgas mag winnen in de bodem van Skoatterwâld. Het Staatstoezicht oordeelt dat er “geen directe aanleiding is tot zorg”. Maar: jij zal je wel degelijk zorgen maken over mogelijkeschade aan jouw woning en mogelijke waardedaling.

De wijk Skoatterwâld heeft ongeveer 3.535 inwoners met 1.215 huishoudens (woningen) met een gemiddelde waarde van € 310.000,-. De wijk vormt een prachtig gebied met moderne nieuwbouwwoningen in perfecte staat. Gaswinning hoort niet op deze plek !

Gaswinning in Skoatterwâld is onbegrijpelijk. Geo-Consulting Fugro B.V. heeft op 17 september 2017 in een second opinion kenbaar gemaakt dat een daling van 1,3 cm van de bodem te verwachten is, met een kans op een grotere daling – 3 cm – . Ondanks dit verontrustende feit gaat Vermilion door met de gaswinning.

Gaswinningclaim.nl wil alle bewoners van de wijk Skoatterwâld verzamelen om zorg te dragen dat als er schade is, deze wordt verhaald op Vermilion. Samen staan we sterk en samen kunnen we Vermilion dwingen tot financiële compensatie.

Het is helder: er zijn bij jou grote zorgen. Gaswinning onder je woning is absoluut onwenselijk. Maar je staat niet alleen: als iedereen zich aanmeldt bij deze claim, dan kunnen we grote druk uitoefenen op Vermilion.

Onze doelen

Aansprakelijkstelling

aansprakelijkstelling Vermilion voor alle mogelijke schade

0-metingen

het eisen van een 0-meting voor elke woning

Transparantie

het eisen van transparantie aangaande de gaswinning

100% vergoeding

bij daadwerkelijke schade, 100% vergoeding van deze schade door Vermilion

Vermilion kan en mag niet zonder jouw belangen in acht te nemen aardgas gaan winnen. De wet bepaalt dat Vermilion aansprakelijk is voor alle schade die ontstaat door gaswinning. En daar zullen wij Vermilion aan houden.

Momenteel zijn we druk bezig zoveel mogelijk Skoatterwâld-bewoners te verzamelen. Immers: hoe groter de groep en de claim, hoe groter de kans op succes.

Je aanmelding kost je niets op dit moment. Het is nu van belang om zoveel mogelijk bewoners te verzamelen en het initiatief op te starten. Het hoogst haalbare is natuurlijk dat Vermilion besluit de gaswinning te staken.

Jouw aanmelding verplicht je op dit moment dus tot niets.

Jouw advocaten & het kantoor

Gaswinningclaim.nl is een initiatief van DBE Advocaten in Leeuwarden. Een actief en kundig advocatenkantoor met 10 advocaten. De advocaten Stefan Veenstra en Oscar van Oorschot zijn jouw advocaten in deze claim.

Stefan Veenstra (50) is met zijn 25-jarige ervaring een analytische en creatieve advocaat. De klantenkring van Stefan bestaat grotendeels uit ondernemingen, zodat hij de aangewezen gesprekspartner is om onderhandelingen tot een goed einde te brengen.

Oscar van Oorschot (51) werkt 23 jaar als advocaat. Oscar is betrokken geweest bij 3 collectieve claims in het verleden. Deze ervaring brengt met zich mee dat de juiste aanpak wordt gekozen. In zijn visie is het bundelen van klanten positief. Je vormt op deze manier een sterke groep, en kosten van juridische acties zijn zeer beperkt voor de deelnemers.

“Het is erg verontrustend dat in een prachtige wijk als Skoatterwâld dit gaat gebeuren. Je woning is een belangrijk bezit in je leven. Dit mag niet worden aangetast door een commercieel belang van een gasbedrijf”.

Stefan Veenstra

“Het kan niet zo zijn dat veel geld verdiend wordt door Vermilion, zonder dat er compensatie van mogelijke schade wordt gegeven. De grote problemen in Groningen staan iedereen nog op het netvlies. Compensatie moet komen en volledig, wanneer er sprake is van daadwerkelijke schade”.

Oscar van Oorschot

“Het kan niet zo zijn dat veel geld verdiend wordt door Vermilion, zonder dat er compensatie van schade wordt gegeven. De grote problemen in Groningen staan iedereen nog op het netvlies. Compensatie moet komen en volledig”.

Oscar van Oorschot

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van gaswinningclaim.nl?

Het ultieme doel van gaswinningclaim.nl is te bewerkstelligen dat er geen gaswinning gaat plaatsvinden in de woonwijk Skoatterwâld. Wordt deze gaswinning toch doorgezet, dan wordt op voorhand Vermilion aansprakelijk gehouden voor alle schade. Een dergelijke claim kent meer succes, als de groep van woningbezitters groter is. De claim wordt realiteit, wanneer wordt vastgesteld dat er door de gaswinning daadwerkelijk schade is aan de woningen, althans waardeverminderingen van de woningen.

Wanneer mag ik meedoen met de claim?

Wanneer u woonachtig bent in de wijk Skoatterwâld en eigenaar van een woning in deze wijk bent, kunt u zich aanmelden. Er zijn verder geen voorwaarden, echter huurders kunnen zich niet aanmelden. Een woningbouwcoöperatie of een bedrijf in de wijk, kan zich ook aanmelden.

Welke belangen worden behartigd ?

Gaswinningclaim.nl zal niet de bestuursrechtelijke kant van deze zaak behandelen. Wij houden Vermilion aansprakelijk voor mogelijke schade, en zullen deze schade daadwerkelijk vorderen wanneer er schade is. Dit gegeven is natuurlijk afhankelijk van de gevolgen van de gaswinning, en van de vraag of inderdaad de woningen in waarde dalen.

Hoe ziet de interne structuur eruit ?

Gaswinningclaim.nl is op dit moment een initiatief van De Boer & Egberts Advocaten te Leeuwarden. Op dit moment gaat het erom om zoveel mogelijk deelnemers bij elkaar te brengen, en vervolgens zal de structuur van het initiatief worden vormgegeven. Dit kan door de groep onder te brengen in een stichting, of de groep onder te brengen in een andere rechtspersoon. Nadat er voldoende aanmeldingen zijn, zullen wij jou hieromtrent op de hoogte houden wat de beste juridische structuur is.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan voor de achterban?

Op dit moment hebben wij ons goed ingelezen over alle kwesties die spelen met betrekking tot de gaswinning. De zaak is duidelijk: deskundigen en Vermilion achten de kans op daling van de grond en aardbevingen beperkt, maar vanzelfsprekend is er een risico. Op dit moment is het belangrijkste doel, zoveel mogelijk deelnemers bij elkaar te krijgen. Wanneer de hele wijk zich aanmeldt bij dit initiatief, dan vormen wij een grote en sterke partij tegen Vermilion.

Hoe kan jij je aanmelden?

De eerste stappen van de aanmelding gaan via deze website. Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via nieuwe mededelingen op de website, en nadat er voldoende aanmeldingen zijn, zullen wij een nieuwsbrief verzenden met nadere actiepunten en informatie. Mochten wij daadwerkelijk aan de slag gaan, dan zullen wij natuurlijk een machtiging vragen om voor jou op te treden.

Hoe wordt dit initiatief gefinancierd ?

Het doel is op dit moment het bijeenbrengen van de bewoners van de wijk Skoatterwâld. Wanneer er veel aanmeldingen zijn, dan zullen wij een informatiebijeenkomst organiseren in Heerenveen.

Door je aan te melden ben je tot niets verplicht. Ook geen kosten. Mochten er juridische maatregelen worden getroffen, dan zullen wij met een voorstel komen dat conform de regels in de advocatuur passend is. Hoe meer deelnemers, hoe lager mogelijk toekomstige kosten.

Ik wil graag mijn verhaal kwijt, mag dat?

Wanneer wij iedere woningbezitter te woord staan, dan is dit een dagtaak. Stap 1 is het verzamelen van de groep, stap 2 is het geven van nadere informatie, en stap 3 is het aansprakelijk stellen van Vermilion. Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd een e-mail sturen, die wij zo snel mogelijk beantwoorden.

Aanmelden

Meld je aan en vorm 1 front met alle eigenaren van woningen in de wijk Skoatterwâld in Heerenveen om alle schade te claimen.

Heb je naar aanleiding van de website nog vragen ? Neem dan gerust contact op via onderstaand e-mail adres.

info@gaswinningclaim.nl

[recaptcha]